(Interculturele) Coaching

IMG_3498

Coaching algemeen
Vaak is het voor anderstaligen moeilijk om (beter) werk te vinden.
En met onze huidige economische crisis wordt het alleen maar moeilijker.
Daarom is het belangrijk om eens goed te kijken naar uw kwaliteiten en vaardigheden.
Niet alleen naar uw opleiding of het beroep dat u eerder had.
Welke mogelijkheden liggen toch nog binnen uw bereik?

Vaak denken anderstaligen dat ze weinig kans maken,
omdat ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen.
Maar hun taalvaardigheid hoeft niet altijd het probleem te zijn.
Wie zichzelf goed kan verkopen, kan best taalfouten maken
en eerlijk zeggen dat hij nog bezig is met leren.
Wat heeft u eventueel nog nodig om op het juiste taalniveau te komen?
Daar kan heel gericht en effectief aan gewerkt worden.

Had u in uw eigen land wel een goede baan,
maar werkt u hier onder uw niveau?
Of bent u hier ineens financieel afhankelijk van anderen?
Dit hoeft maar tijdelijk te zijn.
Het ligt in uw vermogen om dit te veranderen.

Heeft u misschien problemen op de werkvloer?
Begrijpt u niet goed wat er nu precies van u verwacht wordt?
Door cultuurverschillen kunnen er onbedoeld allerlei misverstanden ontstaan.
Die zijn op te lossen.

Coaching helpt om vooruit te komen.
Om beter aan de slag te kunnen.
Daarbij is de extra aandacht voor het Nederlands een pluspunt.

IMG_1257

Coaching voor vrouwen
In veel culturen leren vrouwen van jongsaf aan wat hun rol is.
Dat is: zich altijd inzetten voor anderen. En dat betekent vaak: jezelf wegcijferen. Thuis en op het werk.
Dit gedragspatroon verdwijnt niet vanzelf in Nederland.
En dat kan flink botsen met een andere mentaliteit in Nederland.

talentenspel2

Aanbod
supervisie
coaching op de werkvloer
coaching in re-integratietrajecten
sollicitatietraining op maat
assertiviteitstraining op maat
competentietraining op maat
omgaan met stress en depressie