Tarieven

Prijslijst Taaltraining en Coaching

In compagny training
Taaltraining NT2 : € 80,00 p.u. (vrijgesteld van BTW)
Coaching/priveles : € 80,00 p.u.

Particulieren
Taaltraining NT2: prijs in overleg

Aanbevolen duur taaltraining voor beginners:
min. 25 lessen van 1,5 uur / 2 x p.w.

Aanbevolen duur coachingstraject:
1,5-2 uur per sessie / 5-10 sessies / 1 x per 2 weken

De tarieven zijn exclusief reiskosten, tussen-en eindevaluatie
of cursusmateriaal. De hoogte hiervan varieert per traject.